dobrodružství

Dobrodružství jako terapie

” Na počátku léčby bývají někteří klienti pasivní a staví se do role oběti. Během léčby se učí změnit dosavadní způsob života a postoj vůči sobě samému, osamostatnit se, převzít odpovědnost za sebe a své chování. Bandurův koncept „self-efficacy” vztahující se k pocitu vlastní účinnosti, schopnosti řídit a kontrolovat svůj život (Bandura, 1994) lze spatřovat v léčebném procesu terapeutické komunity. Klienti se postupně přestávají zasazovat do role oběti vnějších vlivů, začínají sebe sama vnímat jako schopného a aktivního činitele a tvůrce svého osudu (Rečková, 2010). Koncept je využíván také v prevenci relapsu jako jedna ze zásadních teorií. Podle Kudy (Kalina a kol., 2015) si klient stanovuje vlastní pravidla a cíle, kterých chce dosáhnout. Pokud se mu to daří, zažívá pocit vlastní účinnosti a je schopen se v budoucnu snáze vyrovnat s rizikovými situacemi.

Ukazuje se, že dobrodružné aktivity poskytující mimořádné a intenzivní prožitky mají vysoký potenciál ovlivňovat osobnost jedince a přispívat k jeho osobnostnímu rozvoji (Fleischer, Doebler, Bürkner, & Holling, 2017; Chytilová, 2005; Kirchner, 2009; Kirchner & Hátlová, 2011; Lebeda, 2006; Mutz & Müller, 2016 aj.). Dokonce se objevují názory, že aplikování dobrodružných aktivit s intenzivními prožitky v léčbě závislostí může působit jako prostředek k potlačení stavů bažení (Kirchner, 2009).

Dobrodružné aktivity, často realizované v přírodním a odlehlém prostředí, jsou základním terapeutickým prostředkem terapie dobrodružstvím (Gass, Gillis, & Russell, 2012). Rataj (2007) ve smyslu terapie dobrodružstvím hovoří o zátěžových programech či zátěžové terapii jako o tradičním programu terapeutických komunit, který se významně podílí na procesu integrace a resocializace klienta. Bývá realizován formou několikadenních výprav sportovně-turisticko-poznávacího charakteru a obsahuje určitou míru fyzické a psychické zátěže a náročnosti. Tyto programy zvyšují kondici, poskytují možnost ověřit si vlastní limity, zážitek sebepřekonání má pozitivní vliv na sebedůvěru a sebeúctu, schopnost rozvrhnout síly, být samostatný a nezávislý, pěstovat vůli a sebezapření. ” Alternate title: Changes in clients’self-concept during adventure therapy in therapeutic communities for drug addicts
Šlachtová, Anna; Richterová, Bohdana; Müller, Ivo.Socialni Pedagogika; Zlin Vol. 7, Iss. 1,  (Apr 2019): 21-35. DOI:10.7441/soced.2019.07.01.02

text k nahlédnutí celý na: https://search.proquest.com/docview/2216247166?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo

0 0 Volit
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Komentáře
Ukázat všechny komentáře