Symboly společenství

Za Břehem je komunitního prostor. Prostor rovnosti, upřímnosti a sdílení a vzájemného pomáhání si, léčení se a obohacování se.

Most

Most značí spojení, přemostění.

Hledat to společné, ne se ještě více vymezovat a tříštit.

Hledejme to společné, sílu v propojení.

Most značí spojení mezi lidmi, komunitami, názory.

Řeka

Řeka neustále připomíná, že vše plyne, žádný okamžik není stejný jako ten předtím. Je zbytečné hledat staré okamžiky či se je snažit opakovat, každý okamžik je jedinečný. Každé období či epocha taktéž.

 

Tekoucí voda je očistná, odnáší si co chce, ať už my chceme nebo nechceme, je trošku jako proud našeho vědomí, může se klikatět, může být prudkým vodopádem a taky může být zbržděná překážkami a stát se třeba bažinou. Záleží jaké podmínky našemu vědomí dáme a tak bude následně proudit.  Užívejme si společné proudění, neboť to je vše, co máme.

Nebojujme s proudem, ale nechme se unášet.

Principy soužití 

Soudržnost

Věříme v člověka jako bytost, která si zaslouží přijetí a lásku bez ohledu na jeho životní situaci: chceme bořit zdi a stavět mosty! Mezi subkulturami, sociálními vrstvami, náboženstvími.

 

Dávání

Přiložit ruku k dílu, udělat někomu radost darováním, něco na místě vytvořit a nic za to neočekávat, neb díky štědrosti a dobrosrdečnosti můžeme žít společně v hojnosti. Radost z darování je nevyčíslitelná.

 

Odpovědnost a ohleduplnost

Každý je zodpovědný za své činy a za energii, kterou na místo přináší.

 

 

Participace

Skrze seberealizaci, začleňování do kurzů a terapeutických aktivit pomáháme jeden druhému. Společně prozkoumáváme naše životy.

 

Bezpečný prostor

V zásadě o sobě nemluvíme za zády a nesdílíme intimnosti druhých. Pokud chceme říct mimo komunitu veselou historku, o jejich aktérech mluvíme anonymně. Nebojíme si říct o pomoc.
Spory řešíme s klidem.