Kurzy pro zaměstnance a OSVČ

Věděli jste že, program úřadu práce POVEZ II proplácí 85 % nákladů na školení plus přispívá až 198 Kč za hodinu školení zaměstnance?

S vyřízením příspěvku rádi poradíme a pomůžeme.

 

O proplacení příspěvku rozhoduje UP předem, stačí tedy podat žádost a budete vědět, zda příspěvek dostanete. Před vyrozumněním od UP není přihlášení na kurz závazné. Nic tedy neriskujete.

Dozvědět se více o programu POVEZ II.

Tématické okruhy kurzů:

• Komunikační dovednosti • Podpora tvůrčího procesu • Arteterapie • Mindfullness • Péče o duševní rovnováhu • Práce s tělem a tělesnými prožitky •

• Týmová spolupráce • osobní rozvoj a poznání vlastního potenciálu • Relaxační a imaginativní techniky •

• Budování zdravých a funkčních vztahů na pracovišti •  Zvládnutí konfliktů •

• Hravost při hledání nových cest •  Facilitace skupin a skupinová dynamika • Rovnováha mezi pracovním a osobním životem •

Člověk, který se cítí dobře, je jako slunce, svítí jasně, a přináší radost a růst svému okolí.
Tým, který má pevné a harmonické vztahy, je jako dobře promazaný motor, jeho díly pracují bez zadrhávání i při největší zátěži.

Potenciál člověka je otevřená cesta, plná možností a příležitostí, čekajících na objevování.

Nabízíme 2 varianty kurzů:

Pro jednotlivce:

Vyberete si z nabídky našich kurzů přímo na centru Za Břehem, pro jednotlivé zaměstnance z firmy nebo pro OSVČ. Za cenu kurzu poskytneme i ubytování, jídlo a večerní doprovodný program. Tyto kurzy se konají pouze u nás na centru. Nabídka termínů a témat zde.

Pro firmy a skupiny:

Oslovte nás a společně vytvoříme kurz na míru pro Váš Tým či skupinu živnostníků, vybírat můžete z tématických okruhů kurzů, viz výše. Kurz se může konat u vás na firmě, v pronajatých prostorách jinde nebo na centru Za Břehem, záleží na vás. Pětidenní kurz je možné rozdělit do více bloků nebo může proběhnout v pěti dnech po sobě. Minimální časová dotace kurzu je 40 hodin.

Pokud sídlíte v okolí Lanškrouna, Svitav či Šumperka, je možné se domluvit i na kurzu probíhajícím po jednotlivých dnech ( Např. 5 pátků)

Lektoři

webbb-scalecd

Bc. Vojtěch Ospalík

Psycholog, Arteterapeut, Aktuálně v psychoterapeutickém výcviku v Biodynamické bodypsychoterapii.

 

Zájmy: Meditace, běh, malování akvarelem, chůze po slackline, komunitní soužití, práce se dřevem a s omítkou, kreativní aktivity sám i  ve skupině

 

Oblíbená kniha: Člověk a jeho symboly - C.G. Jung a kolektiv

Oblíbené Citáty:
"Poznat sebe samého je počátkem moudrosti, a kdo sebe sama nezná, tomu se stane zkázou." - Tomáš Akvinský

"Kámen, který stavci zavrhli, stal se kamenem úhelným." - Bible, Kniha žalmů.

 

Pracovní zkušenosti: Rozvoj a provoz komunitního centra Za Břehem, Lektorování seberozvojových a terapeutických pobytů, Mana Centrum Olomouc, Krizové centrum Žamberk, Traiva - projekt manager pro vývoj školícího software, Soukromá poradenská praxe

 

Kontakt: vojtech@zabrehem.cz

honza_1

Jan Vraspír, DiS.

Dlouholetý sociální pracovník, manažer v sociálních službách, supervizor v sociálních službách, lesní dělník

 

Zájmy: Spiritualita člověka, duchovní a filozovická literatura, příroda, manuální práce

 

Oblíbená literatura: Citadela - Antoine de Saint-Exupéry, Apoftegmata, Filokalie, mnišská literatura

 

Oblíbené citáty:

"Cesta je cíl, jen ona trvá" - Antoine de Saint-Exupéry

"Kde je vůle, je i cesta" - Luciano

"Hledal jsem anděly, našel jsem ďábly. Hledal jsem lidi a našel jsem anděly"

 

Pracovní zkušenosti: pastorační práce v církvi, management v sociálních službách, sociální pracovník mezi lidmi na okraji společnosti, OSVČ - lesní dělník/ dřevorubec

 

 

Nabídka plánovaných kurzů Za Břehem

Zaregistrujete se na vybraný kurz. Následně podáte žádost na https://povez.uradprace.cz/. Až po schválení žádosti o dotaci se závazně přihlásíte.
Za cenu kurzu poskytneme navíc ubytování, jídlo a večerní doprovodný program.
Samotný kurz je od pondělí do pátku, zdarma se po zakončení kurzu můžete zůčastnit i navazujícího víkendového relaxačního a hravého programu.

 

Kurzy Za Břehem koncipujeme tak, aby byly přínosné jak pro váš profesionální, tak osobní život a závoreň jste si je skvěle užili a prožili. Už bylo přece dost přednášek, u kterých jsme počítali minuty do konce. Po denním programu školení na centru Za Břehem budeme moct pokračovat v zábavě, projít se přírodou, hrát hry, zpívat a tancovat.

O dotačním programu POVEZ II

Se zpracováním žádosti rádi pomůžeme.


Vyplnění žádosti vám zabere maximálně hodinu.

POVEZ II je dotační program, který podporuje odborné vzdělávání zaměstnanců. Kurzy realizované přes POVEZ musí mít minimální časovou dotaci 40 hodin.

POVEZ II hradí 85 % nákladů na vzdělávací aktivity, včetně mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců po celou dobu školení. Na začátku kurzů se platí náklady na kurz a žádost, které jsou poté zpětně proplaceny formou náhrady 85 % z ceny kurzu a taky se proplácí refundace mezd účastníků po dobu školení. (refundace mzdy se neproplácí u OSVČ)

Školení je nutné realizovat a dokončit do 31. 10. 2023.

POVEZ II se týká zaměstnanců, OSVČ (fyzické osoby bez zaměstnanců), potenciálních zaměstnanců a nestátních neziskových organizací.

Projekt nepodporuje subjekty se sídlem v hlavním městě Praze, ale subjekty sídlící v Praze mohou být zapojeny, pokud mají pobočky i mimo Prahu. Projekt nepodporuje organizace dotované již jinými fondy jako jsou školy, nemocnice, sociální služby.

Mezi výhody POVEZ II patří, že klienti platí pouze 15 % z celkové ceny vzdělávání, jsou pokryty mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, projekt má nízkou administrativní zátěž, zaměstnanci ve věku 54+ jsou bodově zvýhodněni.

Pro získání příspěvku na vzdělávání v rámci POVEZ II je potřeba postupovat následovně:

  1. Podat elektronickou žádost na webových stránkách ÚP. (pokud si nebudete vědět rady, rádi pomůžeme s vyplněním)
  2. Doručit žádost spolu s přílohami na příslušný ÚP. Žádost je podávána samostatně na jednotlivé vzdělávací aktivity. ÚP má 30 dní na vyřízení kompletní žádosti.
  3. Po schválení žádosti obdržíte "Vyrozumění", na základě kterého si vyberete poskytovatele vzdělání.
  4. Podepíšete dohodu s ÚP a vyplníte vstupní dotazník.
  5. Absolvujete kurz.
  6. Po ukončení vzdělávání zašlete ÚP Evidenci výuky a docházky, Závěrečný protokol a Vyúčtování vzdělávací aktivity.
  7. ÚP vám zpětně uhradí 85 % ceny kurzu a refundaci mezd účastníků, maxímálně se jedná o 198 Kč za hodinu.

Pozor! Schválení příspěvku může trvat až 30 dní, je tedy nutné přihlásit se na kurz s předstihem.

 

Příklad pro firmy:

Firma se rozhodne pro kurz trvající 5 dní a posílá na něj 10 svých pracovníků.

Firma platí cenu kurzu ve výši 90 000 Kč (5 dní x 18 000 Kč/den kurzu). Pokud je projekt schválen a dotace přiznána. Celkové výdaje za kurz jsou tedy 90 000 Kč.

Firma obdrží 85 % z ceny kurzu, což je 76500 Kč, a také refundaci mezd ve výši 79200 Kč (10 osob x 5 dní x 8 hodin x 198 Kč/hodina). Celkové příjmy firmy činí 169200 Kč.

Projekt přinese firmě čistý zisk ve výši 65 700 Kč po odečtení investičních výdajů. Tento zisk Vám bude postačovat na pokrytí nákladů na zpracování a získání dotace.

 

Příklad pro jednoho zaměstnance firmy:

Navrhnete svému zaměstnavateli svou účast na pětiděnním kurzu. Pokud bude zaměstnavatel souhlasit,

vyberete si termín našeho kurzu, a zaměstnavatel podá žádost na UP.

Po schválení příspěvku od UP se přihlasíte v našem formuláři a zaměstnavatel zaplatí částku 17 500 Kč za 40 hodinový kurz.

Zpátky zaměstnavatel dostane 85 %, tedy 14875 Kč, plus refundaci mzdy zaměstnance 7920 Kč  (40 x 198)
Zdarma od nás dostanete ubytování, stravu a dva dny navíc s relaxačním víkendovým programem.
Za Vašich 7 dní s programem, ubytováním a jídlem tedy Váš zaměstnavatel dostane navíc 5295 Kč.

 

Příklad pro OSVČ:

V tomto případě UP neproplácí refundaci mezd, pouze samotný kurz.

Vyberete si termín našeho kurzu, podáte žádost na UP.

Po schválení příspěvku od UP se přihlasíte v našem formuláři a zaplatíte částku 17 500 Kč za 40 hodinový kurz.

Zpátky dostanete 85 %, tedy 14875 Kč, celkové náklady pro Vás tedy budou pouze 2625 Kč.
Zdarma od nás dostanete ubytování, stravu a dva dny navíc s relaxačním víkendovým programem.
Náklady za 7 dní s programem, ubytováním a jídlem budou pro Vás pouze 2625 Kč.


 

Kontaktní formulář

Zadejte, prosím, Vaše jméno.
Zadejte Vaši zprávu