Vědomá pozornost k tělu, barvám a tvarům

Proč?

Informace o okolí proudí skrze tělo. Tělo je nejen nositelem smyslů ale samo o sobě vytvaří silné vjemy a uvnitř nese spoustu informací a pocitů. Když se bojíme, cítíme bušení srdce, když se zamilujeme taktéž, ale tlukot má pocitově úplně jinou kvalitu. Naladit se na tělo a na naši samotnou existenci, o to půjde v následující aktivitě.

g878

Být vědomý, být všímavý, být pozorný, být v přítomném okamžiku........

tento stav lze popsat mnoha slovy, ale důležitější než popis, je jeho samotný prožitek.

Zkuste krátkou meditaci, jen se vzpřímeně posaďte a vnímejte sebe. Vnímejte vědomí sebe v tomto okamžiku. Stačí prostě být a nic nechtít, pouze pozorovat. Když příjdou myšlenky, nehodnotíme je, nerozvijíme je dále, získáváme si od nich odstup. V běžném životě myšlenky a emoce nabývají na moci a síle, jsme s nimi v úzkém kontaktu a řídíme se jimi. V meditaci tomu tak není, v meditaci se stáváme pozorovateli a oddělujeme sebe od proudu informací, jsme nezávislé vědomí.

Pokud cítíte tenzi, napětí, Uvolníte se skrze soustředění se na dech. Prociťte plně, že dýcháte, staňte se svým dechem a dýchejte pomalu a přirozeně.

 

Toto naladění může trvat minutu, 10 minut či půl hodiny, je to na Vás.

 

 

Znovu začněte meditovat, vnímejte plně celé své tělo. Představte si, že Vaše vědomí prostupuje celým tělem, není pouze tam nahoře, v hlavě. Jste s tělem plně v kontaktu, každá část je propojená s celkem. Nic nehodnoťte, pouze vnímejte bytí ve svém těle. (Pokud přeci jen hodnotíte, nehodnoťte to, že se Vám nedaří nehodnotit...) Věnujte pozornost i svému dechu.

 

Najděte v těle pocit, který Vás zaujme, je nejintenzivnější, může to být něco příjemného, nebo nepříjemného. Vnímejte chvíli tento pocit. Zkuste tento pocit blíže zkoumat. Zkusíme si představit, jaký tento pocit má tvar, jakou má velikost a jakou má barvu či texturu. Dokonce si tento pocit můžeme představit jako živou bytost či entitu. Zkuste si i představit, jaký dělá tento pocit těla pohyb, jak se projevuje.

 

Až skončíte s představováním, nakreslete tento pocit na papír, nechte se unést inspirací. Tvary může mít libovolné.

 

Zkuste tento obraz na papíře úplně libovolně pojmenovat (jako by jste byli básníci nebo vypravěči pohádek). Zkuste vytvořit názvů více a zkuste popsat větou či dvěmi, co se na obrázku děje.

Nyní se znovu propojte s tímto obrázkem a pohybujte se stejně, jako by se pohyboval tento obrázek pokud by obživnul. Zkrátka se ním staňte, můžete si k tomu zavřít oči, pokud chcete. Zkuste chodit a vžít se do podstaty tohoto pocitu.

g710
g2710

Otázky

Tuto aktivitu můžete zopakovat víckrát a pokaždé si všimnout jiného pocitu ve vašem těle.

 

Když se podíváte ještě jednou na obrázek a vzpomenete si na pohyby, které jste si zkusili, můžete odpovědět na otázky:

 

Jak na Vás obrázek působí, jak vám obrazu je?

Chybí obrázku něco, aby jste se v něm cítili dobře?

Co by jste chtěli překreslit, ubrat či přidat k obrázku? (můžete tak i přímo učinit)

Jakou Vaši touhu či potřebu tento obrázek může představovat?

Jak s touto potřebou či touhou lze pracovat, aby jste se s ní cítíli příjemněji?

 

g2822

Závěr

Na závěr aktivity zkuste jen tak být s tímto obrázkem (pocitem) a přijat jej takový jaký je. Zkuste na něm objevit co nejvíce krásy a moudrosti. Postupně se s ním víc sbližujte. Je to Váš pocit a stane se vaším partnerem, když jej příjmete plně do svého nitra. Budete jej mít nejen lépe pod kontrolou, ale může Vám i pomáhat.