Gratuluji k dokončení prvního cvičení!

path1432

Co strom vlastně znamená?

 

Strom symbolizuje nás samotné. Je zástupcem naší podstaty v rostliné říši. Tyčí se nejvýše z celé flory, stejně jako lidé se ve svém rozmachu a myšlení a cítění tyčí nejvýše z celé fauny.

 

Strom příjmá energii nebe, a dostává ji na zem ve formě dřeva, kořenů, plodů a dalších částí. Energie nebe je světlo a vzduch. Strom tyto energie dokáže materializovat a vytvářet z nich něco nového. Analogicky k tomu člověk je inspirován z vyšších sfér vědění a cítění a následně přenáší své nápady do materiální podstaty.

 

Strom čerpá z energie země vláhu a živiny. Ty spoluvytvářejí jeho materiální podstatu a země poskytuje stromu pevnou oporu. I my si potřebujeme být vědomi svých kořenů a pevně stát na zemi. Naše kořeny nám pomáhají získat vláhu a vědění od našich předků. Díky kořenům si můžeme uvedomit, kde stojíme.

 

Strom je tak spojovatelem energie ze země a energie z nebe, obě energie kombinuje a vytváří z nich něco nového. Stejně tak, jako lidé.

 

Na Vaší kresbě si můžete ještě povšimnout, jak velké jsou kořeny. Malé kořeny mohou značit, že se na místě kde jste necítíte moc dobře, nebo, že své kořeny moc dobře neznáte, nebo jste cestovatelský typ, a mít slabé kořeny Vás baví. Hra metafor je rozvětvená a nekonečná, není jen jedno vysvětlení.

 

Taky samotná velikost stromu stojí za povšimnutí, sotva se vlezl na papír, nebo se krčí v rohu papíru? Co by mohlo znamenat toto, nechám na vaší fantazii, odpovědi máte totiž uvnitř už dávno.

Zkuste si všimnout co nejvíce vlastností této kresby. Barevnosti, výraznosti, tloušťky kmene a zkuste si ji skrz hru metafor převézt na sebe. 

A co strom ze snového světa?

Ten je opět verzí nás samotných, ale ve světe ideálů, představ, vizí.

Důležité je všímat si podobností a rozdílů těchto dvou stromů, jsou v souhře, nebo se od sebe velmi liší?

Takto si můžete snadno zjistit, jak je ten reálný, aktuální svět v souhře, nebo disharmonii se světem vašich představ a ideálů.

Kresba dvou stromů je tak rychlým přehledem jak se nyní máte a taky jaké jsou vaše vize a představy.

Je možná na čase tyto dva světy lépe spojit a převézt svět představ do reality.

g7166

Zkuste si nyní projít znovu otázky.

Ale nyní se odpovědi netýkají jen stromu, ale i Vás samotných.

Je jen na Vás co si z toho vyvodíte jako podstatné a co pro Vás bude jen souhra náhod. Možnosti interpretací jsou neomezené.

 Můžete třeba ještě projít odpovědi a kresbu s někým blízkým, komu důvěřujete.

 

Na závěr, zkuste příště, až pujdete ven obejmout jeden strom, a zkusit vnímat, jak jím proudí energie nahoru ze země a taky dolů z nebe.

Následně se můžete postavit, a vnímat to stejné na sobě, proudění energie nahoru z nebe a dolů ze země, ideální je sladit toto vnímání s dechem.

g4531

Kontaktní formulář

Zadejte, prosím, Vaše jméno.
Zadejte, prosím, předmět.
Zadejte Vaši zprávu