Bc. Vojtěch Ospalík

  • Psycholog
  • Arteterapeut
  • Zakladatel Za Břehem

Poskytuji svůj čas, energii a zkušenosti, abych pomáhal lidem hledat nové cesty, objevovat sami sebe a otevírat se novým zážitkům.

Věřím, že každý čas od času potřebuje pomoct.

Jsem zastánce neautoritativního přístupu, kde terapeut je pouze průvodcem klientova léčení. Každý v sobě skrýváme potenciál, aby nám bylo lépe. Každý jsme experti na své prožívání. Terapeut pomáhá rozkrývat tajemství naší duše.

Psychické zdraví vnímám komplexně, aneb ve zdravém těle zdravý duch. Tělo a mysl jsou dvě propojené nádoby, které se navzájem ovlivňují.

 

Info o arteterapii

Arteterapie může být klasické psychoterapii velmi podobná, většinu doby se mluví.  V průběhu sezení se s terapeutem můžeme dohodnout na tom, jak výtvarně daný problém či téma zpracovat. Stačí naprosto jednoduchý nákres a ten může posunout terapeutickou práci zase o kousek dále. Na provedení nezáleží, každá linka a barva je přímým otiskem našeho duševního prožívání.

Může nám jít hlavně o prožitek z výtvarné tvorby samotné, nebo jsou obrazy pouze prostředkem k lepšímu pochopení toho, co se v nás děje. Záleží na potřebách klienta.

Mám flexibilní pracovní dobu, jsou možné i večery a víkendy, vše záleží na domluvě.

Arteterapii i psychologické poradenství lze spojit s procházkou a pobytem v přírodě.

Není potřeba umět kreslit, stačí v sobě chtít znovu objevit hravost dětských let z prvních tahů štětcem.

Životopis

Narodil jsem se v roce 1991.

Vystudoval jsem gymnázium v Bílovci, třída se zaměřením na matematiku a fyziku.

Byl jsem technicky i umělecky zaměřený a na gymnáziu jsem se chtěl věnovat animované tvorbě a kresbě.

Na uměleckou VŠ mě nevzali, tak jsem to přijal jako znamení, že je zde pro mne jiná cesta, zadíval jsem se do svého nitra a rozhodl jsem se pro psychologii. Již na gymplu jsem jaksi přitahoval lidi s duševnímy problémy a tak mi psychologie přišla jako přirozená volba.

Vystudoval jsem psychologii v Olomouci.

V průběhu studia jsem pracoval v centru Mana, které navštěvují lidé s diagnostikovanou poruchou psychotického spektra (schizofrenie, bipolární porucha, schizoafektivní porucha...)

V mé bakalářské práci jsem se zabýval vlivem sledování filmů, seríalů a televize na to, jak se cítíme být sami sebou. Tímto tématem jsem se zabýval dlouhodoběji a podrobně a zjistil jsem k mnoho způsobům, jakými přílišné sledování videí škodí naší psychice.

Mám dokončený Dvouletý arteterapeutický výcvik v Hradci Králové.

Skrze arteterapii jsem v sobě skloubil moje dvě stránky, které mě obě baví a naplňují, uměleckou tvorbu a psychoterapii.

Po studiu jsem tři roky pracoval na vývoji interaktivního školení bezpečnosti práce. Byl to zajímavý a tvůrči projekt a taky výzva, jak záživně a efektivně zpracovat školení o tak pro některé nudném tématu, jako je školení bezpečnosti. Také jsem si vyzkoušel a učil se, jak řídit větší projekt o mnoha lidech. Ale řekl jsem si, že takřka denodenní práce na počítači už bylo dost a je čas zase směřovat energii do terapeutické práce s lidmi.

 

V roce 2020 jsem založil společenství Za Břehem, první na pozemku v přírodě, nyní v budově bývalé školy ve Strážné. Je to nová výzva, krásná výzva. Je to náročné, ale každý další den mi potvrzuje, že to má všechno smysl.

Filozofie

Nejsem asketik a ani bohém, věřím v cestu středu.

Myslím, že by jsme se měli stále dívat do minulosti, inspirovat se moudrostí, kterou nám zanechali naši předci, ale zároveň hledat nové způsoby a cesty, jak fungovat.

Cítím, že vše je propojené, každý náš skutek, každá myšlenka, má vždy vliv na celý vesmír, třeba jen nepatrný, ale má. Každý čin je změnou v celém systému, zvaném universum. Pokud tedy pomáhám třeba i jen jednomu člověku, stačí to, abych tím měnil celý vesmír.

Zároveň funguje zákon zachování energie ve všech rovinách, pokud nějaká událost ve mě vyvolá určitý pocit, tento pocit se vždy musí nějak manifestovat buďto v mé mysli, nebo v mém těle, nebo musí vyjít v nějaké podobě ven. Nic, nikdy nezmizí, může být pouze přetvořeno.

V léčbě by jsme měli v první řadě vyzkoušet metody bez užití syntetických farmaceutických přípravků, až pokud tyto cesty selžou, je možné zvážit užití syntetických látek. Příroda a terapeutické techniky nabízí mnoho způsobů, jak léčit.

Každá nemoc je i zprávou a způsobem komunikace. Naše tělo se nám nemocí snaží něco sdělit, něco co je potřeba poznat, řešit a změnit. Naslouchejme svojim nemocem a slabostem, pochopme je a získejme z nich moudrost.

Pří léčení by jsme se neměli zabývat primárně léčbou a potlačováním příznaků, ale v první řadě by nás měl zajímat zdroj nemoci a co se nám tím snaží tělo či podvědomí sdělit.