path1156

Každá komunita má i svá pravidla a vize jak spolu být a žít, Za Břehem není vyjímkou. Než přejdete Za Břeh, doporučuji přečíst tento text a zvážit, zda s ním souzníte. 

Za Břehem je komunitního prostor. Prostor rovnosti, upřímnosti a sdílení a vzájemného pomáhání si, léčení se a obohacování se.
Most značí spojení mezi lidmi, komunitami, názory. Propojujme se zde, hledejme to společné, hledejme mosty na tomto roztříštěném světě.

Vize komunity Za Břehem a její pravidla:

- Každý se můžeme vzájemně obohatit a předávat si, ať už v materiální rovině, tak v té myšlenkové a duchovní. Jsme si rovni.

- Komunita je tvořena lidmi, kteří se v ní právě nachází a jsme každý rovným dílem zodpovědní, jaký pobyt zde bude, když se mi něco nelíbí, nebo bych chtěl něco vylepšit, pojďme se společně pobavit a začít vylepšovat a tvořit.

- Vstávat a snídat pokud to bude možné společně a u snídaně se společně pobavit o plánech na přicházející den.

Volunteering vector illustration. Stylized and abstract team help charity and sharing hope. Care, love and good heart community support poor, homeless and elder persons.
FOTO6775
20201016_103216

- Kdo má víc a bude to tak cítit, mohl by centrum podpořit více, aby ti co mají méně mohli centrum také pomáhat rozvijet.

- Pořádejme v centru společné aktivity, které nás budou rozvíjet a pomáhat nám. Návrhy a nápady jsou vítány

- Při společné večeři zhodnotíme uplynulý den.

- Nebojme se ptát se dalších kolem jak se cítí. Ptejme se a buďme k sobě navzájem otevření, zde je bezpečný prostor.

- Hledejme nové cesty, improvizujme a učme se. Není třeba se bát nových výzev.

Principy soužití Za Břehem

Soudržnost

Věříme v člověka jako bytost, která si zaslouží přijetí a lásku bez ohledu na jeho životní situaci: chceme bořit zdi a stavět mosty! Mezi subkulturami, sociálními vrstvami, náboženstvími. Každý může být součástí.

Dávání

Přiložit ruku k dílu, udělat někomu radost darováním, něco na místě vytvořit a nic za to neočekávat, neb díky štědrosti a dobrosrdečnosti můžeme žít společně v hojnosti. Radost z darování je nevyčíslitelná

Odpovědnost a ohleduplnost

Každý je zodpovědný za své činy a za energii, kterou na místo přináší a dělá vše tak, jak mu velí jeho srdce, mysl, intuice a svědomí

Respekt k přírodě a k místu

Chováme se k přírodě s respektem a udržujeme místo čisté, používáme recyklované materiály a třídíme odpad, kterého se snažíme vytvářet co nejméně (např. Nákupem v bezobalovém obchodě)

Participace

Skrze seberealizaci, začleňování do kurzů a terapeutických aktivit pomáháme jeden druhému otevírat srdce. Společně prozkoumáváme naše životy

Bezpečný prostor

V zásadě o sobě nemluvíme za zády a nesdílíme intimnosti druhých. Pokud chceme říct mimo komunitu veselou historku, o jejich aktérech mluvíme anonymně. Nebojíme si říct o pomoc.
Spory řešíme s klidem.

Společné rozhodování v kruhu

O větších projektech rozhodujeme společně. V kruhu můžeme sdílet své pohnutky

Tvoření

Kdokoliv může udělat pro ostatní kurz, sdílet techniku, vědomosti. Vzájemným učením a obohacováním rosteme a rozvijíme se.