Vnímat posvátné v sobě a druhých

Úvodem

Hranice mezi námi a okolním světěm mohou být různé, tvoříme si je my sami, jsou našim dílem. S postupem času se mění a vylaďují.

Dle mnoha mystických nauk, vědomí je jen jedno, propojené a úplné, sdílíme tak jedno vědomí a jednu duši, kterou prožíváme jako jednotlivé lidské osudy. V každém z nás je stejně posvátna a zázračna.

Zkusme v nadcházející aktivitě prozkoumat, co se skrývá uvnitř nás a jak na nás působí další lidské bytosti. Je nekonečno způsobů, jak lze prožívat naše vědomí, a skrze umění lze poznat, jak právě to naše vědomí vypadá.

Vše je jen individuální prožitek a slova někdy nestačí na to popsat, jak vnímáme sebe a přítomnost jiných.

 

Zkusme v této aktivitě opět hlavně zkoumat, nemusíme nic násilím měnit, změna se děje samovolně, skrze poznání a uvolnění se.

Relax a meditace, stačí energii nechat proudit skrze plíce a srdce.

 

 

Zadání

Stejně jako v předchozí aktivitě, máte několik možností. Tentokrát si můžete vybrat, ze kterého materiálu budete tvořit, nebo si osud vybere za Vás a budete tvořit z toho, co je pro Vás nejdostupnější.

Z čeho tvořit?

  1. Papír a barvy, můžete na něj malovat a následně zmačkat papír tak, aby jste z něj vytvořili požadovaný tvar
  2. Hlína či plastelína.
  3. Přírodniny, ideální spojit s procházkou venku, a pak si najít místo, kde tvořit.
  4. Cokoliv jiného, zkuste si přečíst jak má aktivita probíhat, a třeba Vás napadne další materiál, ze kterého tvořit. (vyřezávání ze dřeva, nebo těsto z mouky které potom upečeme.....možností je neomezeně a to je skvělé)

 

 

Postup:

V průběhu celé aktivity zkuste přesouvat pozornost i na Vaše tělo, co jednotlivé kroky a procesy dělají s Vaším tělem a jaké pocity se přitom spouští.

1. Meditace, naladění: Věnujte čas kratšímu či delšímu zklidnění, jen buďte. Zkuste vnímat sebe a okolí, zkuste vnímat to, co jste Vy a co je okolí. Je to propojené, nebo oddělené? Zkuste zaměřit pozornost dovnitř a poté zase ven.

2. Celkový tvar: Vymodelujte sebe, své vědomí, které vnímá prostředí. Třeba jakou jakousi vaničku (pokud modelujete z hlíny), která do sebe pojímá různé obsahy, nebo jako kulatý útvar z přírodnin.

3. Můj střed, vědomí, posvátno: Nyní uprostřed objektu zkuste vytvořit něco, co symbolizuje Váš posvátný střed, niterné já, duši, nitro. Nazvěte to jak chcete. Je to to, co jste nejhlouběji uvnitř Vy.

4.  Co se mnou dělá další člověk: Zkuste  si nyní vybavit člověka, který na Vás má velký vliv, jeho přítomnost a vztah k němu na Vás silně působí. (může to být i někdo s kým jste v poslední době v konfliktu či složitém vztahu....)
Nyní začněte uvnitř celkového tvaru vašeho vědomí tvořit, jaký má přítomnost tohoto člověka na Vás vliv. Zkuste vyjádřit, co ve Vás tento člověk dělá, jak působí na Vaše vnitřní prostředí.

 

Následně postup zopakujte, ale tentokrát si první nepředstavte sebe, ale druhou osobu, tu kterou jste znázornili v bodu 4. Celé se to tedy obrátí a místo toho, co s Vámi dělá další člověk v bodu 4. si představíte, co s další osobou děláte Vy, jaký na ní máte vliv.

 

Tuto aktivitu končíte se dvěmi objekty, jeden znázorňuje Vás, druhý dalšího člověka dle Vášeho výběru.

g710

Závěrem

Nyní máte před sebou dva objekty, dvě díla. Hrajte si s nimi, přemisťujte je, měňte je. Všímejte si, v čem jsou podobné a v čem naopak odlišné.

Jak byste popsali vliv, jaký mají jeden na druhý?
Jak byste popsali hranice těchto objektů?
Jak byste popsali vnitřní svět těchto objektů?

Co by se dalo měnit, abyste se s vybraným člověkem lépe pochopili, vyladili?