Spolupráce a řízení projektů ve virtuálním prostředí

Pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak efektivně spolupracovat a řídit projekty v digitálním a vzdáleném prostředí.

 

V dnešním globalizovaném světě je schopnost pracovat s týmy a řídit projekty online stále důležitější.

 

Během tohoto kurzu budete mít příležitost rozvinout dovednosti pro spolupráci na dálku, vytváření virtuálních týmů a řízení projektů pomocí moderních digitálních nástrojů.

 

Naučíte se efektivně komunikovat, plánovat a monitorovat pokrok projektu.

 

Cena: 45 000 Kč.

Rozsah: 10 dní, 80 výukových hodin

Kurz je pro maximálně 4 účastníky.

 

Účastníci se naučí správu a organizaci při vedení vlastního projektu a vedení týmu na dálku. Nástroje které si osvojí jsou pracovní plocha Trello a Google workspace. Vyzkouší si jak vést videokonferenci a naučí se organizovat data a zprávy jednotlivých členů týmu. Naučí se několik přístupů vedení projektu a jak pracovat s krizovými situacemi při vedení týmu na dálku.

 

Cíle kurzu: Naučit účastníky správu a organizaci projektu. Poskytnout dovednosti vedení týmu na dálku. Osvojit si praktické znalosti o nástrojích jako Trello a Google Workspace. Zlepšit komunikaci v rámci týmu a efektivní sdílení dat a zpráv.

 

Obsah kurzu: Základy projektového řízení Úvod do projektového řízení. Plánování projektu a stanovení cílů. Identifikace rizik a jejich řízení. Stanovení rozpočtu a časových termínů.

Digitální nástroje pro projektové řízení Práce s Trello pro organizaci úkolů a projektů. Využití Google Workspace (Gmail, Google Drive, Calendar) pro efektivní spolupráci. Automatizace procesů v digitálních nástrojích.

 

Spolupráce na dálku Strategie pro efektivní komunikaci a motivaci týmu na dálku. Monitoring pokroku a výkonu týmu. Řešení konfliktů a vytváření harmonického pracovního prostředí.

 

Videokonference a virtuální schůzky Vedení úspěšných videokonferencí. Praktická cvičení a simulace virtuálních schůzek.

 

Organizace dat a komunikace v týmu Efektivní správa a sdílení dokumentů a dat. Zlepšení toku informací v rámci týmu.

Nástroje pro sledování pokroku projektu. Řízení krizových situací Identifikace a reakce na krizové situace v projektu nebo týmu. Plánování pro krizové situace a krizová komunikace.

 

Účastníci kurzu si mohou osvojit také další nástroje určené pro spolupráci ve virtuálním prostředí, jako je:

Asana: Asana je nástroj pro správu projektů, který umožňuje vytvářet a sledovat úkoly, plány a projekty. Je to skvělý nástroj pro organizaci práce týmu.

Slack: Slack je oblíbený nástroj pro týmovou komunikaci, který umožňuje vytvářet různé kanály, chatovat, sdílet soubory a integrovat další aplikace.

Zoom: Zoom je dalším populárním nástrojem pro videokonference a virtuální schůzky. Jeho pokročilé funkce jsou užitečné pro efektivní online setkání.

Basecamp: Basecamp je nástroj pro projektovou správu a komunikaci, který se zaměřuje na jednoduchost a efektivitu. Je ideální pro malé a střední týmy.

Toggl: Toggl je nástroj pro sledování času, který umožňuje monitorovat, kolik času tým tráví na různých úkolech a projektech.

Miro: Miro je nástroj pro vizuální spolupráci a brainstorming, který může být užitečný pro týmy pracující na kreativních projektech.

Lektor

webbb-scalecd

Bc. Vojtěch Ospalík

 

 

Pracovní zkušenosti: Traiva, s.r.o. - projektový manager,

Vedení komunitního centra Za Břehem, Lektorování seberozvojových a terapeutických pobytů,

Mana Centrum Olomouc, Krizové centrum Žamberk,  Soukromá poradenská praxe

 

Kontakt: vojtech@zabrehem.cz

Místo konání kurzu