Seberozvojové centrum pro umělce

Každý člověk je od přírody obdařen talenty, které může objevit a rozvíjet. Umění vnímáme jako nejčistší formu seberealizace

  • Jsme tvůrci. Umění je naše poslání, naše práce, náš život.
  • Umělecké centrum Za Břehem sdružuje talentované lidi, kteří kráčí cestou celoživotního rozvoje a vzdělávání.
  • Naší nejvyšší hodnotou je autenticita, hledáme cesty k jejímu dosažení.

Sebepoznání

Poznej sám sebe a svoje umění, pak se ti otevře cesta k úspěchu.

Touha po poznání sebe sama je prvním krokem ke skutečné dospělosti. Pomáha překonat strach a jednu po druhé strhávat dětské iluze, které tě drží v nevědomí. Poznej sám sebe a přestaneš se bát žít.
Smysl života ti bude jasný jako slunce na nebi.
Začneš zářit a staneš se hvězdou.