Ketogenní dieta pro duševní zdraví

Překlad článku od Dr. Chrise Palmera a rozhovoru s ním. Je psán dosti odborně, složitě, ale cítil jsem že je užitečné uvést tento celý překlad, časem udělám další souhrn více článků a napíšu jej čtivější formou.

Originál na stránce zde.

Na začátek doporučuji přečíst uvodní článek, který jsem napsal o ketogenní stravě, zde.

Ketogenic diet breakfast. fried egg, bacon and avocado, spinach and bulletproof coffee. Low carb high fat breakfast.

Proč vlastně spojovat duševní zdraví a ketogenní stravu

Již v 19. století bylo známo, že ti, kdo trpěli psychiatrickými nemocemi, měli výrazně vyšší pravděpodobnost rozvoje diabetu (a naopak); bylo pozorováno, že tyto dvě poruchy se vyskytovaly ve stejných rodinách. V této době byly psychiatrické stavy obecně označovány jako šílenství a nyní by spadaly pod diagnózy, jako je bipolární porucha, psychotická deprese nebo schizofrenie.

Někteří se domnívají, že cukrovka a obezita spolu s dalšími stavy jsou vedlejšími účinky moderních léků a jistě mohou zvýšit náchylnost. Ale cukrovka a obezita a duševní onemocnění se vyskytovaly častěji společně už před zavedením psychiatrických léků.

Výzkumy

Ve 40. letech 20. století začaly přibývat výzkumné důkazy o propojení metabolického a duševního zdraví. Studie zkoumaly rozdíly v hladinách laktátu u lidí s bipolárními poruchami a chronickou depresí a zjistily, že hladiny byly v obou těchto skupinách zvýšené.

 

V roce 2000 se výzkumníci a neurovědci začali zaměřovat na analýzu údajů z dřívějším výzkumu a nalezli významné důkazy, že duševní onemocnění lze připsat metabolickým defektům v neuronech.

Původ každého metabolického problému je na mitochondriální úrovni, protože právě ty řídí metabolismus.

3D illustration of Interconnected neurons with electrical pulses.

Mitochondrie a duševní zdraví

Na základě výzkumu Dr. Palmera by se k léčbě mělo vždy přistupovat z metabolického hlediska bez ohledu na trauma nebo diagnózu. Každý jev, který vede k metabolické dysfunkci (trauma, nedostatek vitamínů, hormonální dysfunkce atd.), se projevuje na mitochondriální úrovni a měl by být tedy léčen jako nemoc metabolismu (dieta, cvičení, spánek, eliminace zneužívání toxických látek atd.) .

 

Dr. Palmer věří, že pokud odborníci na duševní zdraví budou přistupovat k duševním onemocněním skrze buněčnou úroveň, léčba bude praktičtější a méně nejednoznačná. Proto tato teorie poukazuje na potřebu změny paradigmatu v chápání duševních nemocí, a co je důležitější, jak odborníci postupují při jejich léčbě. Dr. Palmer říká: "Můžeme vyvinout mnohem účinnější a trvalejší léčbu, pokud se zaměříme na mitochondrie a metabolismus, na rozdíl od zkoušení jedné pilulky za druhou a zjišťování, jestli něco funguje."

Dr. Palmer objasňuje, že teorie metabolické/mitochondriální dysfunkce nenahrazuje jiné účinné známé způsoby léčby. Existuje proto, abychom lépe porozuměli příčinám duševních chorob a poskytli další léčebné metody, které pomohou obnovit dlouhodobé zdraví.

 

Psychoterapie a metabolismus

Je dobře známo, že psychoterapie zlepšuje metabolické funkce a pomáhá při duševním onemocnění. Dr. Palmer tvrdí, že kognitivní psychoterapie může účinně fungovat snížením stresu, a tedy zmírněním metabolické dysfunkce a zlepšením mitochondriálních funkcí, což vede ke zlepšení duševního zdraví.

Pokud jde o behaviorální terapii, Dr. Palmer naznačuje, že modifikace nebo omezení určitého chování může také zlepšit metabolické funkce.

 

Příklady léčby metabolismu

Cvičení

Existuje silná vazba mezi zlepšením svalového metabolismu a mitochondriálních funkcí a zlepšením mitochondriálních a metabolických funkcí mozku. Důkazy ve studiích na lidech i zvířatech jsou přesvědčivé.

Je známo, že tělesné cvičení zlepšuje zdraví mozku, a na buněčné úrovní se zvyšuje BDNF (mozkový neurotrofický faktor). BDNF zvyšuje počet mitochondrií a zlepšuje jejich zdraví, což vede k vyšší plasticitě a větší neurogenezi (vznikají nové neurony). V důsledku toho může mozek růst a prospívat a přizpůsobovat se, což vede ke snížení závažnosti duševních onemocnění, dokonce i u neurodegenerativních poruch. tělesné cvičení pomáhá mitochondriální funkcí a zdraví.

Ale tělesné cvičení samozřejmě není léčba sama o sobě. Léčebný plán musí být komplexní a měl by zahrnovat naši tělesnou, duševní, sociální i spirituální rovinu.

 

Ketogenní dieta a duševní Zdraví

Ketogenní dieta je předepisována pro léčbu rezistentní epilepsie již více než 100 let. Lidské i zvířecí modely poskytují významný důkaz, že ketogenní dieta je účinnou léčbou různých psychiatrických nemocí, přičemž účinnost je připisována zlepšení metabolické a mitochondriální dysfunkce.

Jednou z klíčových výhod ketogenní diety jako léčby ve srovnání s jinými dietními režimy je to, že ji lze objektivně měřit prostřednictvím hladin ketonů v krvi.

 

Jaké jsou důkazy?

Sarnyai, Z., C.M. Palmer. Ketogenní terapie u vážných duševních nemocí: Nové důkazy. International Journal of Neuropsychopharmacology. 2020; 23(7), 434–439, https://doi.org/10.1093/ijnp/pyaa036.

Toto je metaanalýza studií týkajících se různých způsobů, jakými má ketogenní dieta výrazné důsledky pro léčbu duševních chorob a schizofrenie. Několik klíčových poznatků je:

 

Farmakologická inhibice glutamátových receptorů typu NMDA u hlodavců vede k projevu typického schizofrenního chování (hyperaktivita, stereotypní chování, snížená sociabilita a deficity pracovní paměti). V průběhu 3 týdnů byla zavedena ketogenní dieta. Ketóza byla měřena pozorováním zvýšených hladin beta-hydroxybutyrátu, snížených hladin glukózy a úbytku hmotnosti. Hlodavci, kteří dostali intervenci ketogenní diety, vykazovali významný pokles abnormálního chování podobného schizofrenii (Kraeuter et al., 2015) (Sarnyai, Z., 2015).

 

Ketogenní dieta byla studována pro své antipsychotické účinky již více než 50 let. V klinických podmínkách byly zaznamenány některé případy pacientů se schizofrenií/schizoafektivní poruchou rezistentní na léčbu, kteří hlásili zmírnění a v některých případech ústup příznaků po zahájení ketogenní diety.

Tento článek analyzuje několik studií a případů, kdy k tomu došlo:

Palmer, C. M., J. Gilbert-Jaramillo, E. C. Westman. "Ketogenní dieta a remise psychotických příznaků u schizofrenie: dvě případové studie." Výzkum schizofrenie. června 2019; 208: 439-440, ISSN 0920-9964. https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.03.019

 

Několik krátkých kazuistik:

82 letá žena trpěla 65 let schizofrenií rezistentní na léčbu. Této pacientce bylo během léčby předepsáno 15 různých léků na stabilizaci nálady a antipsychotik. V roce 2008 užívala šest léků, začala s ketogenní dietou aby zhubla (vážila 150kg). Během dvou týdnů po zahájení ketogenní diety hlásila výrazné snížení příznaků schizofrenie a (z vlastní vůle) přestala brát léky. Její halucinace, paranoia a sebevražedné myšlenky byly zcela pryč a zhubla 70kg. Nyní může poprvé v životě žít nezávislý život bez opatrovníka.

 

39letá žena měla v anamnéze deprese, úzkost a paranoiu. Když konečně řekla svému poskytovateli zdravotní péče o svých halucinacích, byla jí diagnostikována schizofrenie. V průběhu léčby jí bylo předepsáno 14 různých léků stabilizujících náladu/antipsychotik. S ketogenní dietou začala v roce 2013 poté, co měla řadu gastrointestinálních problémů. Krátce poté přestala užívat všech 14 léků a stala se těžce psychotickou (upozornění, že léky se opravdu nedoporučuje vysadit ze dne na den), což mělo za následek další hospitalizaci. Po hospitalizaci jí byl předepsán haldol-dekanoát (lék, který již vyzkoušela) a pokračovala v ketogenní dietě. V následujících měsících vysadila haldol-dekanoát a poprvé od roku 1993 zaznamenala úplnou remisi svých psychotických příznaků.

 

Norwitz, N., G.A. Dalai, S. Sethi; C. Palmer. "Ketogenní dieta jako metabolická léčba duševních chorob." Aktuální názor na endokrinologii a diabetes a obezitu: 2020 říjen: 27 (5): 269-274. doi: 10.1097/MED.0000000000000564

 

Z výzkumu vyplývá, že schizofrenie, deprese, bipolární porucha a záchvatovité přejídání mají všechny společné patologické mechanismy. Příklady jsou hypometabolismus glukózy, nerovnováha neurotransmiterů, oxidační stres a zánět. Ketogenní dieta může být účinnou léčbou těchto 4 nemocí a jejich symptomů.

 

Campbell, I. a H. Campbell. „Mechanismy inzulinové rezistence, mitochondriální dysfunkce a působení ketogenní diety u bipolární poruchy.“  prosinec 2020; 145:110299. https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.110299

Výzkumníci poznamenávají, že metabolismus glukózy a mitochondriální dysfunkce jsou klíčovou dispozicí pro bipolární poruchu. Dále mnoho jedinců, kteří trpí bipolární poruchou, je rezistentních na inzulín. Rezistence na hyperinzulinémii spouští mitochondriální dysfunkci prostřednictvím komplexní inzulínové signální dráhy. Ketogenní dieta působí přímo na tyto dráhy, aby zmírnila mitochondriální dysfunkci.

 

Danan, A., E.C. Westman, L.R. Saslow a G. Ede. „Ketogenní dieta pro refrakterní duševní onemocnění: retrospektivní analýza 31 hospitalizovaných pacientů. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.951376

 

Tato studie byla provedena retrospektivně na 31 hospitalizovaných pacientech trpících depresivní poruchou, bipolární poruchou a schizoafektivní poruchou. Účastníkům byla nasazena přísná ketogenní dieta, měli pouze 20 gramů sacharidů denně. Průměrné skóre a standardní odchylky pro všechny tři diagnózy se zlepšily po 14 dnech, s nejvýraznějším zlepšením u pacientů se schizoafektivní poruchou. Tato studie poskytuje určitý důkaz, že ketogenní dieta je možnou léčbou psychiatrických poruch. V budoucnu je však zapotřebí více kontrolovaných studií, ve kterých výzkumníci zajistí, že ketóza probíhá a diety budou více individualizované.

 

Jaké jsou důkazy?

Ketogenní dieta způsobuje velké posuny v hladinách tekutin a elektrolytů v těle. V raných fázích před dosažením ketózy tělo spaluje velké množství glykogenu, což může vést k dehydrataci svalů. To také způsobuje ztrátu elektrolytů. Dr. Palmer radí, že z tohoto důvodu by lidé na ketogenní dietě měli používat více lehké soli (polovina sodíku, polovina chloridu draselného).

(Zřejmě se dá něco takového koupit i v česku, např. zde

nebo zde )

 

Pokud jde o doplňky, existuje mnoho možnosti, ale Dr. Palmer zdůrazňuje, že je důležité dodržovat pokyny dietologů, kteří se specializují na ketogenní dietu.

Upozorňuje také na důležitost sledování hladiny L-karnitinu a selenu. L-karnitin napomáhá přesunu tuku do buňky, a pokud jsou hladiny nízké, mitochondrie nemusí být schopny účinně spalovat ketony. Ketogenní dieta může způsobit nedostatek selenu, který může být až smrtelný. Dr. Palmer zdůrazňuje, že tyto případy jsou velmi vzácné, ale je bezpečnější, když jsou hladiny selenu monitorovány.

 

Většinou se píše o ketogenní dietě v souvislosti s hubnutím, ale dieta používaná jako psychiatrická léčba je velmi odlišná a měla by být podávána a pod přísným dohledem licencovaného lékaře nebo ketogenního lékaře. Profesionálové, kteří chtějí používat tuto dietu ve svých léčebných plánech, musí být dobře vyškoleni v lékařské verzi této diety a musí důsledně sledovat specifické biomarkery pacienta, jako je cholesterol, triglyceridy, inzulín a glukóza.

Zavedení Ketogenní diety do praxe

Prvním krokem při zavádění ketogenní diety jako léčby je určit, zda je či není vhodná pro konkrétního pacienta. Dr. Palmer ve své praxi začíná standardním hodnocením a hodnocením duševního zdraví. Po posouzení určí, jaké léky pacient užívá, které z nich zlepšují metabolismus a jaké léky metabolismus naopak zhoršují.

 

Použití ketogenní diety by mělo být doporučeno pouze v případě, že pacient netrpí významnou metabolickou dysfunkcí způsobenou například nedostatkem pohybu, užíváním návykových látek, spánkovým režimem, hladinou stresu atd. 

Pacienti by měli zůstat na svých lécích při zahájení diety a měli by být vyšetřeni během fází ketózy, aby bylo možné posoudit jakoukoli klinicky významnou změnu symptomů.

 

Dr. Palmer navrhuje vyzkoušet ketogenní dietu s pacientem po dobu tří měsíců. Pokud se zdá, že dieta po tomto tříměsíčním období funguje (Dr. Palmer říká, že v tomto okamžiku obvykle funguje), měl by lékař začít s pacientem vytvářet plán, jak pomalu vysadit další léky. Běžné psychiatrické léky působí proti ketogenní dietě zvýšením hladiny inzulínu a glukózy v krvi. Jejich snižování atypických antipsychotik by mělo být prováděno velmi pomalu a opatrně. Rychlost, s jakou může být toto snižování zavedeno, závisí na době, po kterou pacient léky užíval, na závažnosti příznaků, na celkovém nebezpečí pro pacienta atd.

 

Riziko nežádoucích účinků v důsledku absence léků je jen polovinou problému. Pokud je lék užíván méně nebo není užíván vůbec, pacient je nyní více odkázán na ketogenní dietu, aby udržely příznaky pod kontrolou. To může představovat problémy, protože dodržování ketogenní diety může být nejisté. Jak říká Dr. Palmer, v terapii ketogenní dietou by neměly být žádné dny, kdy vyjímečně zhřeším (a dám si třeba hromadu sladkého). Dosažení ketózy obvykle trvá asi 2–5 dní, a pokud pacient z ketózy ustoupí, příznaky se mohou dramaticky znovu objevit. 

 

Dr. Palmer doporučuje Najít si licencovaného ketogenního dietologa a spojit se s ním. (v Česku jich asi zatím zas tolik není, ale snad by se nějaký našel když budete hledat)

 Také si můžete Přečíst knihu “Ketogenic Therapies”  od Erica Kossoffa, nebo knížku "Brain Energy" od Dr. Palmera.

 

0 0 Volit
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Komentáře
Ukázat všechny komentáře