g1321

Nové články

O smrti a bolesti

14. 3. 2021

Bolest Bolest a smrt se staly zlem, které má jít někam do kouta a zůstat přehozené plachtou, aby jej nikdo neviděl. To co jsme udělali z bolesti a smrti je zlo, ne bolest a smrt samotná.   Bolest není zlo, je to způsob komunikace. Tak k nám promlouvá tělo, že je něco špatně, že máme…

Spirálové myšlení a plynutí

14. 3. 2021

Lineární myšlení Převažuje v naší západní kultuře, stále se dívat kupředu, vyvíjet se, pokračovat dále. Těší nás vývoj, když někam směřujeme a to je pochopitelné a žádoucí Dává to smysl, čas plyne a je třeba někam směřovat. Pokud se to ale s lineárním myšlením přežene, dovede nás přesně tam, kde teď jsme. Pokud se něco…

Slovo úvodem o mě, Vojtěch Ospalík

14. 3. 2021

CO DĚLÁM? Trvalo mi to dlouho než se mi povedlo v sobě najít a dobře poznat moje dvě stránky, které mi udávají směr mé energie. Je to psychologie, neboť chci tímto způsobem pomáhat lidem okolo a lidská mysl a duše mě nesmírně zajímají. Je to výtvarná tvorba, neboť ta je mi největší vlastní terapií sebe…

Dobrodružství jako terapie

7. 11. 2020

” Na počátku léčby bývají někteří klienti pasivní a staví se do role oběti. Během léčby se učí změnit dosavadní způsob života a postoj vůči sobě samému, osamostatnit se, převzít odpovědnost za sebe a své chování. Bandurův koncept „self-efficacy” vztahující se k pocitu vlastní účinnosti, schopnosti řídit a kontrolovat svůj život (Bandura, 1994) lze spatřovat…

Za Břehem propojujeme uměleckou tvorbu, léčení duše a těla a soužití lidí s jednotnou vizí.

Přejít břeh a být taktéž Za Břehem není těžké.

soudržnost

Věříme v člověka jako bytost, která si zaslouží přijetí a lásku bez ohledu na jeho životní situaci. Chceme bořit zdi a stavět mosty! Mezi subkulturami, sociálními vrstvami, náboženstvími. Každý může být součástí.

bezpečí

V zásadě o sobě nemluvíme za zády a nesdílíme intimnosti druhých. Pokud chceme říct mimo komunitu veselou historku, o jejich aktérech mluvíme anonymně. Nebojíme si říct o pomoc.
Spory řešíme s klidem.

odpovědnost

Každý je zodpovědný za své činy a za energii, kterou na místo přináší a dělá vše tak, jak mu velí jeho srdce, mysl, intuice a svědomí

rozhodování

O větších projektech rozhodujeme společně. V kruhu můžeme sdílet své pohnutky. Usilujeme o demokratickou komunitu, kde každý názor a hlas má svou váhu.

participace

Skrze seberealizaci, začleňování do kurzů a terapeutických aktivit pomáháme jeden druhému otevírat srdce. Společně prozkoumáváme naše životy, poznáváme sami sebe a lidi kolem nás.

respekt

Chováme se k přírodě s respektem a udržujeme místo čisté, používáme recyklované materiály a třídíme odpad, kterého se snažíme vytvářet co nejméně. Taktéž respektujeme odlišné názory a kultury.

tvoření

Kdokoliv může udělat pro ostatní kurz, sdílet techniku, vědomosti. Vzájemným učením a obohacováním rosteme a rozvijíme se.

dávání

Přiložit ruku k dílu, udělat někomu radost darováním, něco na místě vytvořit a nic za to neočekávat, neb díky štědrosti a dobrosrdečnosti můžeme žít společně v hojnosti. Radost z darování je nevyčíslitelná.

Chcete se pravidelně dozvídat o novínkách a nadcházejících akcích? Stačí se zde zaregistrovat a Vaše přání bude splněno.

Trochu o unikátnosti Domu Za Břehem

  • Jsme společenství, nejsme léčebna, přesto chceme poskytnout bezpečný prostor k bydlení i pro lidi s psychiatrickou diagnózou.
  • Nejsme místem jen pro lidi s diagnózou, nebo jen pro lidi bez ní, tvořime mosty, ne další zdi.
  • Dům Za Břehem je místem jak pro trvalé bydlení, tak pro krátkodobé návštěvy, je živým kulturním centrem, které je zároveň útočištěm pro lidi, kteří to potřebují.
  • Nemáme fixní ceníky za pobyty, předplacení pobytu je podporou chodu spolku, který může navštívit i člověk bez peněz a třeba si pobyt odpracovat.
  • Jsme nezávislí, nikdo nám nediktuje, jaké aktivity zde máme dělat a koho zde máme ubytovat.

Něco málo o lidech za břehem

Jsme možná trošku volnomyšlenkáři, ale taky chceme ať jsou věci na místě udělány pořádně. Zkrátka a dobře vyvážení svobody a řádu! 

Chcete nás kontaktovat?

Není problém!

Zadejte, prosím, Vaše jméno.
Zadejte, prosím, předmět.
Zadejte Vaši zprávu